Haunstrup – en landsby vokser op på heden

Haunstrup1997

Bogen (702 sider) er en egns- og kulturhistorie. Den omfatter landsbyen Haunstrups historie fra stenalderen til 1997. Bogen har særlig vægt på livet i en landsby i 1940’erne, hvilket på sin måde gør den almen. Dens særdeles omfattende registre gør den også egnet som et lokalhistorisk leksikon for Haunstrup-egnen. Bogen er udgivet af Haunstrup lokalhistoriske Museum og kan købes dér for 500 kr.

Stefan Ersgård skrev i Arbetet Nyheterne, Malmø, bl.a.: ”Den här boken är derfor även Lings’ privata journal, hans anteckningar inför fullbordandet av en självbiografi. Metoden för  tankarna til Zolas systematiske research. Boken om Haunstrup är sålunda en utmärkt läsning även for en skandinavisk granne.”

ISBN: 87-986594-0-5