Biografi

Jens Kristian Lings, der er forfatter, foredragsholder og tidligere lektor, er født i Haunstrup ved Herning og bor i Fjaltring ved Lemvig.

Forfatter:
Har indtil videre udgivet 30 bøger (se “Forfatterskab”).
Har i årenes løb skrevet et utal af artikler og kronikker i dagspressen.

Foredragsholder:
Byder på emner af både litterær og historisk art (se “Foredragsemner”).

Som recitator underholder han (i indtil syv kvarter) med morsomme, tragiske og lærerige tekster fra den nye­re og ældre, klassiske danske litteratur.

Maler:
Har haft malerier udstillet flere, mindre steder.

Uddannelse:
Matematisk naturvidenskabelig studentereksamen ved Herning Gymnasium.
Lærereksamen ved Nr. Nissum Seminarium med dansk og historie som linjefag.
Cand. pæd. i dansk (litterært maksimum) ved Danmarks Lærerhøjskole (DLH) i København.

Stillinger:
Lærer i Thyborøn og i Gladsaxe i fortrinsvis matematik, biologi og dansk.
Aftenskolelærer i matematik ved Gladsaxe Kommunes Tekniske Forberedelseseksamen.
Fra 1970-90 lek­tor ved DLH i København i dansk litteratur og drama.

Andet:
1991 (26.01.): udsendte DRs TV et i Fjaltring Kirke optaget improvisations- og kirkespil anno 1634, ”Kryber til Korset”, som Jens Kristian Lings havde skabt og selv spillede hovedrollen i som sognepræst.
1992: tog JKL initiativ til stiftelsen af Fjaltring-Trans Lokalarkiv.
1997: stiftede JKL Kaj Munk Selskabet og var dets formand og redaktør af dets blad, Munkiana, indtil 2007.
1997: stiftede han Haunstrup lokalhistoriske Museum og var formand for det indtil 2000.
2001-05: var han formand for Fjaltring Menighedsråd.