Foredragsemner

Underholdning / recitation

 • ”Mine damer og herrer”.
 • Foredraget er et særdeles underholdende litterært potpourri af morsomme og tragiske, nyere og ældre tekster fra den klassiske danske litteratur. Teksterne er skrevet af herrer og omhandler damer. Formen er recitation, og teksterne knyttes sammen af især Storm P-bemærkninger.

Danske klassikere

 • H. C. Andersen
 • Foredraget omhandler en analyse af hans person og af, hvorfor hans forfatterskab er verdensberømt. I analysen indgår desuden en beskrivelse af hans specielle form for humor og af, hvordan han havde det med børn, kvinder og det religiøse. Undervejs krydres foredraget med recitationer af flere af hans mindre tekster og af eventyret “Flipperne”.
 • St. St. Blicher
 • Foredraget omhandler hedens store, tragiske digter, der skabte et gribende og mesterligt forfatterskab.
 • Kaj Munk
 • Foredraget omhandler den især i udlandet kendte, store dramatiker, den kristne idealist, der blev martyr, og den modbydelige behandling hans  eftermæle i Danmark har været udsat for.
 • Henrik Pontoppidan
 • Foredraget omhandler Nobél-pristageren med et forfatterskab, der er gennemsyret af lidenskab og præget af en enestående psykologisk indsigt i menneskesindet. Vover man at læse hans forfatterskab, påvirkes man uvægerligt.

Andre emner

 • Himmel og Hav og Harboør.
 • Erik Bertelsens roman(er) Harboørfolk og Hans Kirks Fiskerne er grundlaget for foredraget, der som hovedemne har den store drukneulykke i 1893, hvor 26 fiskere omkom.  Hvordan kunne ulykken dog ske? Hvordan så datidens mennesker på den? Og hvordan er det billede opstået, som nutiden har af den tids harboørfolk? Næppe på noget tidspunkt før eller siden har Danmark haft en så stor åndelig polarisering, som den Københavns Naturalisme dannede med Harboøres kristendom. På den store begravelsesdag var pressen rigt repræsenteret, og i sit ihærdige arbejde for at nedgøre pastor Moe og ”de hellige” serverede Politikens Henrik Cavling f.eks. en kæmpeløgn om vejret.
 • Elisabeths dagbøger. 
 • Hvorfor skrev Elisabeth Høgsted Lings (1873-1958) dagbog fra hun var 13, til hun blev 85 år? Hvorfor fik skrivningen et så ufatteligt omfang (ca. 20.000 håndskrevne sider)? Kan man tillade sig at læse en dagbog. Foredraget omhandler især forsøg på at besvare disse spørgsmål.
 • Luerne.
 • Min debutroman på vers. Er Nordens første flintøkse et åndeligt dokument fra en før-stenaldertid? Er flintstenens ar økse-skaberens fortælling om sit liv som den natlige bålpasser for sit stammefolk? At “bogen” får økseform findes ganske naturligt, idet bålpasseren er vant til kun af lave økser af ben eller hjortetakker.

HonorarEfter aftale.