Demogeri

DemogeriBogtitlen, Demogeri, er en af mig konstrueret betegnelse for en styreform, der består af demo-krati og bedra-geri.

Hensigten med bogen er at forsøge at få genskabt en hospitalsmæssig tryghed i de såkaldte randområder i det velfærdssamfund, som vi alle ønsker at være stolte af og værne om.

For at nå det mål vil jeg, med ønske om fjernelse af dem, søge at udpege de demogeriske kræfter, der er i færd med at opdele Danmark i et klassesamfund, hvor befolkningen i randområderne bliver klassificeret som mindre værdifulde og dermed værende af lavere rang.

ISBN: 978-87-990990-2-3

Bogen på 128 sider, er udgivet af forfatteren i kommission hos Arnold Buscks Boghandel i Holstebro og hos Lemvig Boghandel, Lemvogen udkom den 15.11.2010, og prisen er 169 kr.