Luerne

Luerne, versroman, 1983Versroman, 1983

Bogen er en selvbiografi, der er skrevet af en bålpasser i en før-stenaldertid. Mens han sidder ved bålet, hugger han sine erindringer, drømme og syner ind i en flintesten, som bliver fyldt med ar. Helt naturligt får stenen økseform, fordi bålpassereren indtil da har lavet økser af ben og hjortetakker.

Billederne og stemningerne træder ud af 453 lapidariske vers.

Lars Birger Nielsen skrev i Kolding Folkeblad bl.a.: ”Forfatteren skriver sig tæt ind i sin persons verden. Lugte, lyde og lys vokser frem på siderne. Stammens eller gruppens konflikter afdækkes, mens flinten langsomt tager form. Og bliver et farligt våben. Bogen er stramt disciplineret. Forfatteren undgår behændigt faldgruber og har styr over et stof, der taler gennem tiderne.”

Professor Mogens Brøndsted, Odense Universitet, skrev i et brev til forfatteren bl.a.: “Både i sprog og indhold står den helt for sig selv, og selv en læser af sten må få et ar, han ikke glemmer. Jeg håber, De vil få glæde og anerkendelse af Deres bog”.

ISBN: 87-7528-049-3

(Luerne er udsolgt, men kan lånes på bibliotekerne – også som CD, der er indtalt af forfatteren).