Biografi

Jens Kristian Lings har boet i Fjaltring på skrænten mod Vesterhavet i 30 år og er nu (2016) flyttet ned i byen. Han lever som forfat­ter, foredragsholder og recitator.
Indtil videre har han udgivet 19 bøger og byder på mange forskellige foredragsemner af både litterær og historisk art.
Som recitator underholder han (i ca. syv kvarter) med morsomme, tragiske og lærerige tekster fra den nye­re og ældre, klassiske danske litteratur.
Han har haft malerier udstillet flere, mindre steder.
Har i årenes løb skrevet et utal af artikler og kronikker i dagspressen.

Jens Kristian Kjelgaard Lings er født den 6.12.1933 i Haunstrup Skole ved Her­ning.

1953: Matematisk naturvidenskabelig studentereksamen ved Herning Gymnasium.
1953: Lærervikar i Øsløs i Thy
1954-55: Lærervikar i Haunstrup Forskole og landbrugsmedhjælper i Hanherred.
1959: Lærereksamen ved Nr. Nissum Seminarium med dansk og historie som linjefag.
1959-67: Lærer i Thyborøn og Gladsaxe i fortrinsvis matematik, biologi og dansk.
1962-64: Desuden aftenskolelærer i matematik ved Gladsaxe Kommunes Tekniske    Forberedelseseksamen.
1970: cand. pæd. i dansk ved DLH i København.
1970-90: lek­tor ved DLH i København i dansk litteratur og drama.

Den 26.1.1991 udsendte DRs TV et i Fjaltring Kirke optaget improvisations- og kirkespil anno 1634, ”Kryber til Korset”, som Jens Kristian Lings havde skabt og selv spillede hovedrollen i som sognepræst.

1992: tog han initiativ til stiftelsen af Fjaltring-Trans Lokalarkiv.
1997: stiftede han Kaj Munk Selskabet og var dets formand og redaktør af dets blad, Munkiana, indtil 2007.
1997: stiftede han også Haunstrup lokalhistoriske Museum og var formand for det
indtil 2000.
2001-05: var han formand for Fjaltring Menighedsråd.